while (strlen($keyword) <= 65) { $keyword .= ' ' . $keyword; } $keyword = substr(trim($keyword), 0, 65); DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA TIMIS
 

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala este organul de specialitate judetean prin care ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura aplicarea in sectorul public si privat a strategiilor macroeconomice ale Guvernului, a programelor de dezvoltare calitativa si cantitativa a agriculturii si alimentatiei, utilizarea instrumentelor necesare infaptuirii comenzilor de stat si stimularii activitatii agentilor economici din acest domeniu.

Totodata raspunde de aplicarea parghiilor si mecanismelor specifice economiei de piata in vederea stimularii productiei agricole, in concordanta cu cerintele de aprovizionare ale populatiei si de export, de implementarea programelor de dezvoltare rurala.


Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala are in structura sa compartimente subordonate direct directorului executiv precum si compartimente conduse de directori executiv adjuncti.

Ca si structuri subordonate directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala functioneaza

  • Unitatea Fitosanitara Timis – unitate fara personalitate juridica,
  • UARZ – Unitatea de Ameliorare si Reproductie in zootehnie - unitate fara personalitate juridica si
  • OSPA – Oficiul de Studiii Pedologice si Agrochimice – unitate cu personalitate juridica, unitate ce isi desfasoara activitatea din venituri extrabugetare.